מכשירים למדידת חוזק הדבקה – אדהזיה (Adhesion)

למכשיר posiTest AT

ישנן שתי שיטות עיקריות למדידת חוזק הדבקה:

השיטה המיושנת cross-hatch cutter test מתבצעת בעזרת חריטה על גבי המשטח בכלי יעודי בצורה של שתי וערב, לאחר מכן מדביקים סרט הדבקה מיוחד ומושכים. בעזרת טבלה מערכים את חוזק ההדבקה של הצבע למשטח על פי כמות החלקיקים שנתלשו עם סרט ההדבקה.

מטבעה של שיטה ויזואלית זו התוצאות סובייקטיביות ולא חד משמעיות המוטות מגורמים חיצוניים שונים, כגון עומק החיתוך,חדות הסכין, איכות הדבק, התיישנות נייר הדבק, עוצמת וזווית המשיכה ועוד. סכין יפנית אשר מיושמת במקרה שלא משתמשים בכלי החריטה מטה את התוצאות עוד יותר.

                                                        

שיטה זו מאושרת על פי תיקני ASTM) standards D3002 and D3359).

השיטה החדישה hydraulic pull-off מתבצעת בעזרת פין מתכת (dolly) המודבק על גבי המשטח בעזרת דבק אפוקסי. מעליו מרכיבים תפס בעל ראש כדורי המבטיח משיכה בניצב למשטח. התפס נמשך בלחץ הידראולי וברגע הניתוק של הפין עם הצבע הדבוק אליו מהמשטח המכשיר מראה את הכוח שגרם לניתוק ביחידות של MPa .

המדידה הינה חד-משמעית ומנטרלת את הגורמים החיצוניים המשפיעים על הבדיקה. המכשיר פועל ללא התערבות ומגע יד אדם.

לפי חלק מהתקנים יש להפריד לפני המדידה את השטח שעליו מתבצעת הבדיקה משאר המשטח. בערכה מצורף מקדח כוס לביצוע הפעולה.

                                       

שיטה זו מאושרת על פי תיקני: ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1 AS/NZS 1580.408.5