Product Details

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

מדידת חוזק הדבקה (Adhesion) 

מכשיר למדידת אדהזיה- מדידת חוזק הידבקות הצבע, טיח למתכת ולבטון ואפליקציות נוספות.

מתאים למדידת הדבקות על גבי מתכת, עץ, בטון ומגוון חומרים נוספים.

המדידה מתבצעת בעזרת פין מתכת (dolly) המודבק על גבי המשטח בעזרת דבק אפוקסי. מעליו מרכיבים תפס בעל ראש כדורי המבטיח משיכה בניצב למשטח. התפס נמשך בלחץ הידראולי וברגע הניתוק של הפין עם הצבע הדבוק אליו מהמשטח המכשיר מראה את הכוח שגרם לניתוק ביחידות של MPa .

המדידה הינה חד משמעית ומנטרלת את הגורמים החיצוניים המשפיעים על הבדיקה. המכשיר פועל ללא התערבות ומגע יד אדם.

לפי חלק מהתקנים יש להפריד לפני המדידה את השטח שעליו מתבצעת הבדיקה משאר המשטח. בערכה מצורף מקדח כוס לביצוע הפעולה.

למכשיר זה ישנו שני סוגים:
  • מכשיר ידני נוח ופשוט לשימוש -מופעל ידנית על ידי המשתמש בעזרת בוכנה הידראולית.
  • PosiTest AT Automatic מכשיר אוטומאטי, ללא מגע יד אדם, נוח ופשוט לשימוש- נשלט על ידי בוכנה הידראולית אשר באופן אוטומטי מווסתת את הלחץ בקצב שנקבע ע"י המשתמש. ניזון על ידי סוללות נטענות.

בערכה מסופקים פינים בעלי קוטר 20 או 50 מ"מ, ניתן להוסיף בתשלום נוסף פינים בעלי קטרים שונים.

מותאם לתקינים בינלאומיים: ISO 4624/16276-1 , BS EN 12004-2 , ASTM C1583/D4541/D7234/D7522, AS/NZS 1580.408.5