Product Details

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

מדידת עובי חספוס עבור משטחי פלדה שעברו ניקוי חול וציפוי בעל מרקם

מכשיר מדידה דיגיטלי למדידת פרופיל פני השטח באמצעות פילם העתקה Testex Press-O-Film™.

מוכן למדידה- לא נדרשת התאמה כיול עבור רוב היישומים.
מפיק מדידה מדויקת יותר של הפרשי הגבהים על פני השטח.

מדידת החספוס נדרשת בשל העובדה שחומרי ציפוי דורשים רמות שונות של חספוס- אדהזיית הציפוי תלויה בהגעה לחספוס הנדרש.

למכשיר זה יש שני סוגים:
  • סטנדרטי- זיכרון של 250 מדידות וחישובים סטטיסטים.
  • מתקדם- זיכרון של 100,000 מדידות, מסך בעל תצוגה גראפית וצבעונית, קישורית (Bluetooth) מובנת לצורך הורדת נתונים וחישובים סטטיסטים.

טווח מדידה 115-20 מיקרון.

מותאם לתקנים בינלאומיים: ASTM D4417, ISO 8503-5, NACE RP284, SSPC-PA 17, SSPC-SP5, SP6, SP10, SP11-87T ועוד.