Product Details

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

מדידת עובי צבע רב ייעודי לחומרים שאינם מתכתיים

מכשיר מדידה בשיטה אולטרה-סונית המתאים לחומרים שאינם מתכתיים, מודד צבע וציפוי על משטחי עץ, בטון ופלסטיק ועוד. מגיע בתוך בלוק גומי בולם זעזועים.

המכשיר מבחין עד ל- 3 שכבות צבע ומציגן בצורה גרפית.

למכשיר זה יש שני סוגים :
  • סטנדרטי- זיכרון של 250 מדידות.
  • מתקדם- זיכרון של 100,000 מדידות, תצוגה גראפית ובעל יכולת הבחנה וניתוח של עד שלוש שכבות ציפוי שונות.
שלושה סוגי גששים אפשריים:
  • דגם B בעל טווח 13-1000 מיקרון מיועד לצבע על עץ ופלסטיק.
  • דגם C בעל טווח 50-3800 מיקרון מיועד לציפוי בטון ופייברגלס.
  • דגם D בעל טווח 50-7600 מיקרון מיועד לציפויים עבים ורכים כמו פוליאוריאה אספלטים וניאופרן.


מותאם לתקנים בינלאומיים: ASTM D6132 ,ISO 2808 ,SSPC PA9 ועוד.