Product Details

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

מדידת עובי ציפוי באבקה

מכשיר מהפכני המודד את האבקה לאחר האבקה ומחשב את עובי הצבע הצפוי לאחר התנור ובכך חוסך את זמן הכוונון.

טווח של 110 - 20 מיקרון. אין צורך בכיול לרוב האבקות.

המדידה היא בשיטה אולטרה-סונית ומתבצעת על השטח המאובק מיד לאחר ההתזה, ללא מגע, ללא צורך לייצב את האלמנט. מאפשר לווסת את כמות האבקה מיד בתחילת העבודה לעובי הנדרש.

מותאם לתקנים בינלאומיים: ASTM D7378