Product Details

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

מדידת עובי צבע הרכב

מכשיר למדידת עובי צבע עד 1000 מיקרון.

המכשיר הקטן והזול, מיועד בעיקר למכוני רכב.

מתאים לגילוי תאונות בפח מכוניות.

למכשיר זה קיימים שני סוגים
  •  PosiTest DFT Ferrous- מכשיר בעל שיטת מדידה מגנטית המיועד למדידת עובי על גבי ברזל בלבד.
  • PosiTest DFT Combo- מכשיר בעל שתי שיטות מדידה מגנטית (F) לברזל וזרמי אדי (N) למתכות מוליכות כגון אלומיניום. מזהה באופן אוטומאטי את החומר ומבצע מדידה.

המכשיר מסופק יחד עם סט מדידים לבדיקה.

מותאם לתקנים בינלאומיים: ISO 2178/2360/2808, prEN ISO 19840, ASTM 244/B499/B659/D1186/D1400/D7091-05 E376/G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 ועוד